Nieuws

Mededelingen van het bestuur

Dit is onze nieuwe website.
De meest belangrijke zaken kunt u erop vinden.
De komende maanden bouwen we de site verder uit.
Suggesties zijn van harte welkom.

Namens het bestuur: Tiemen Cloo, voorzitter

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november 2018

Het bestuur van de watersportvereniging Lunegat nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 23 november 2018 om 20.00 uur in de Kantine van de Jachthaven Lunegat.

De agenda, het verslag van de vorige algemene ledenvergadering en de verslagen van de secretaris en van de penningmeester, kunt u hier downloaden.

Wij rekenen op uw komst.

20 marboeien geplaatst.

20 Marboeien geplaatst in het Lauwersmeer en hun posities

Het Rondje Lauwersmeer heeft verschillende deelprojecten. Een ervan is het plaatsen van 20 marboeien op mooie ankerplaatsen met in acht neming van de natura 2000 status. De MarBoei is een nieuwe afmeervoorziening van De Marrekrite. Boeien met een oog erop waaraan je kunt aanleggen. Vast en vrij op de mooiste plekken. Lees  hier  het hele artikel.

De schipper en schipperske van Antje C, bij ons bekend Cees en Anneke, hebben voor u alle meerboeien keurig in kaart gebracht.

Voor de juiste posities klikt u hier .

Guppy van Laura Dekker gestrand

Nieuwsbrief Regio Wadden februari 2018

Nieuwsbrief Regioteam Wadden

W A T E R S P O R T V E R B O N D

NIEUWSBRIEF REGIOTEAM WADDEN – Februari 2018

Graag willen wij jullie attenderen op deze nieuwsbrief. Ons bestuurslid Cees van Roon maakt deel uit van dit team.

Met in deze nieuwsbrief berichten over o.a. hoe je je dient te gedragen in dichte mist en de uitbaggering van de havens van Noordpolderzijl en Schiermonnikoog.

Voor meer nieuws zie Nieuwsbrief Regioteam Wadden

Geïnteresseerd naar alle activiteiten van het Regioteam? Klik dan hier: Alle activiteiten van het Regioteam

Relatie Recreatie en zeehonden

Onderzoek gedrag zeehonden

Hoe reageren de zeehonden op passerende schepen?

Hier gaat wetenschappelijk onderzoek naar worden gedaan en u/jij kunt daar als schipper op eenvoudige manier aan deelnemen door bijvoorbeeld tussen 3 uur voor en 3 uur na HW op een nader afgesproken plaats met je boot langs een plaat te varen.

Je kunt dan zelf waarnemen in hoeverre de zeehonden op je reageren, hetzij positief, hetzij negatief.

De onderzoeksgegevens worden verzameld en bestudeerd door dr. Robbert van der Eijk. Hij is o.a. bestuurslid van de Vereniging voor Wadvaarders.

Voor meer informatie Klik hier

Voor een uitvoerige beschrijving van het onderzoek en de uitwerking van de praktische uitvoering Klik hier

Wapperende clubvlaggen

We zijn verheugd over het toenemend aantal wapperende clubvlaggen.

Nog niet een ieder heeft hem hoog hangen. Doe dat nog even dus......

Uitgelicht

Werelderfgoedcentrum wordt visitekaartje Waddenzeegebied