Nieuws

Mededelingen van het bestuur

Dit is onze nieuwe website.
De meest belangrijke zaken kunt u erop vinden.
De komende maanden bouwen we de site verder uit.
Suggesties zijn van harte welkom.

Namens het bestuur: Tiemen Cloo, voorzitter

Bindings- filmavond verplaatst

Bindings- filmavond verplaatst

 

De bindings- filmavond van a.s. vrijdagavond 25 januari wordt in verband met de verwachte weersvoorspellingen verplaatst naar: Vrijdag 22 maart a.s.

Wij hopen u dan weer allemaal te mogen begroeten.

Koffie en koek is gratis.

 

VAMEX --> CBR

Topdrukte bij VAMEX

 

Topdrukte bij de Vamex

Afgelopen jaar was een topjaar voor de Vamex.
Maar liefst zo'n 37.000 examens voor het Klein Vaarbewijs werden er afgenomen.
Zo'n 10.000 meer als in voorgaande jaren. En ook dit jaar lijkt goed op stoom.
Dat de examinering eind dit jaar overgaat naar het CBR is kennelijk toch een stimulans om nu nog even snel het Klein Vaarbewijs te halen.

En hoewel de leerstof inhoudelijk gelijk blijft en de wijze van examineren ook niet zal veranderen (Klein Vaarbewijs blijft een theorie-examen) is het vrij zeker dat er onder de vlag van het CBR wel het één en ander gaat veranderen.
Zo wordt het aantal locaties uitgebreid naar alle locaties van het CBR, maar is het straks niet meer mogelijk om na het examen direct het Klein Vaarbewijs mee naar huis te nemen.
Na het examen zult u dus enige dagen op het fel begeerde pasje moeten wachten. Ook is nog onbekend wat straks de kosten worden om examen te doen en om het pasje te laten maken.

Opvallend is ook de toename in het aantal kandidaten voor het Klein Vaarbewijs 2.
Veel mensen die in het verleden al het Klein Vaarbewijs 1 haalden, maken nu werk van hun goede voornemen en doen nu aanvullend examen voor Klein Vaarbewijs 2.

Tot half december doet u nog bij de Vamex examen.
Dan volgt er even een periode zonder examens, waarbij alles overgaat naar het CBR en vanaf 2 januari kan men terecht bij het CBR.
De verwachting is dat examens bij het CBR vanaf oktober te reserveren zullen zijn.

Tip: Met het Certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) en Klein vaarbewijs 1 krijgt u ook Klein Vaarbewijs 2 en het ICC Coastal Waters. En TKN gaat dieper in op bijvoorbeeld navigatie en behandelt ook de vaarregels op zee.
Als het uw ambitie is om ook op zee te gaan varen dan is TKN eigenlijk onmisbaar. En een logische keuze om Klein Vaarbewijs 2 feitelijk 'over te slaan'.
In november is er nog een examen TKN.

 

20 marboeien geplaatst.

Het Rondje Lauwersmeer heeft verschillende deelprojecten. Een ervan is het plaatsen van 20 marboeien op mooie ankerplaatsen met in acht neming van de natura 2000 status. De MarBoei is een nieuwe afmeervoorziening van De Marrekrite. Boeien met een oog erop waaraan je kunt aanleggen. Vast en vrij op de mooiste plekken. Lees  hier  het hele artikel.

De schipper en schipperske van Antje C, bij ons bekend Cees en Anneke, hebben voor u alle meerboeien keurig in kaart gebracht.

Voor de juiste posities klikt u hier .

Guppy van Laura Dekker gestrand

Nieuwsbrief Regio Wadden februari 2018

Nieuwsbrief Regioteam Wadden

W A T E R S P O R T V E R B O N D

Regio Wadden Watersportverbond door Cees van Roon

Wat heeft er het afgelopen jaar gespeeld op het Wad voor de watersport. En waar had het Watersportverbond een rol?

WEC

Als ik zo de agenda eens nalees zie ik een reactie op de (bestemmings)plannen voor een Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. De plannen tonen een gebouw van 30 meter hoog, het heeft een forste hotelaccommodatie en veel glas. Van veel kanten is er de vrees dat het vele glas afbreuk zal doen aan de inspanning voor de duisternis (dark sky ) die momenteel op het wad maar zeker ook op het Lauwersmeer wordt nagestreefd.

klik hier  voor het hele verslag van Cees over de ontwikkelingen van elektrisch en of snel varen, Schiermonnikoog en: komt er een nieuwe beheersstructuur Waddenzee?

Verhoging waterpeil Lauwersmeer

Jaar uitstel hoger peil Lauwersmeer.

 

GRONINGEN

De proef met de peilverhoging in het Lauwersmeer gaat ook dit jaar niet door, zo hebben de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest vandaag  woensdag 30 januari 2019 besloten.

Streep erdoor

De eerste proef zou worden gehouden van half februari tot 1 april. Omdat wordt gewacht op de uitspraak van de rechter en de proef niet in het vogelbroedseizoen mag worden gehouden, hebben beide provincies besloten er voor dit jaar een streep door te zetten.

Zie voor het hele artikel: Weer uitstel hoger peil Lauwersmeer

 

Wapperende clubvlaggen

We zijn verheugd over het toenemend aantal wapperende clubvlaggen.

Nog niet een ieder heeft hem hoog hangen. Doe dat nog even dus......

Uitgelicht

Werelderfgoedcentrum wordt visitekaartje Waddenzeegebied