Nieuws

 

Aan: leden Wsv Lunegat Datum: 11 maart 2021

 

Beste allemaal, 

We hebben nog steeds te maken met die vervelende corona maatregelen en de verwachting is dat deze ook nog wel enige tijd blijven doorlopen. Het vaccineren is inmiddels begonnen, maar een “normale” samenleving zoals voor deze pandemie, zit er tot de zomervakantie niet in. Daarom kunnen we de nog openstaande activiteiten tot de zomervakantie helaas niet houden. OP dit moment gaan we ervan uit dat we het stamppot buffet op 23 oktober en de ledenvergadering van 19 november wel gewoon door kunnen gaan.

Zodra er weer zicht is op meer mogelijkheden, laten dat via de mail en de website weten.                            

Overigens zitten we als bestuur niet stil:

 • We hebben actief en digitaal deelgenomen aan de algemene ledenvergaderingen van het Watersportverbond, met als inzet op te komen voor de belangenbehartiging, zowel landelijk als in de regio.
 • Bijeenkomsten met het Waterschap over de aanpassingen van het gemaal bij Zoutkamp en de nieuwe waterwerken daar.
 • Veelvuldig overleg met de Marrekrite over de uitbreiding van aanlegplaatsen en de plaats van de meerboeien: 
  • De steiger bij Oostmahorn is klaar met extra brede steigers en een palen rij tegen golfslag uit het noorden en oosten. Zie de foto’s hieronder.
  • Bij Senneroog zijn de meerpennen aangebracht bij de westelijke palen rij, waardoor het afmeren daar eenvoudiger kan.
  • De steigers in de slenk naar Zoutkamp zijn aangepast en/of vernieuwd.
 • In de klankbordgroep Rondje Lauwersmeer hebben we aandacht gevraagd en gekregen voor:
  • De verondiepingen in het Lauwersmeer:
   • Dokkumerdiep (te ondiep en plaatselijk te smal)
   • Ondiepe geul bij eilandjes Stropersplaat
  • Te ruige begroeiing eilandjes Stropersplaat 
  • Op voldoende diepte brengen water noordwest en zuidoost van Senneroog als nieuw ankergebied
  • Het maken van een kano-opstaplaats aan de Strandweg aan de Zoutkamperril
  • Het bouwen van een aanlegsteiger in de Hoek van de Bant

We hebben al resultaat gehad: Het Dokkumerdiep wordt in de week van 15 maart uitgebaggerd (minimale maten: 25 meter breed en 3.80 meter diep) en de binnenbocht van DD5 iets bijgeschaafd. De markeringen worden aangepast.

Staatsbosbeheer zal de wildgroei op de eilandjes Stropersplaat zodanig snoeien dat er weer een rondje eiland gewandeld kan worden.

De overige openstaande zaken worden onder de vlag van het Project Rondje Lauwersmeer in behandeling genomen om waar mogelijk te realiseren.  

We houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur wens ik u allen, ondanks nog een aantal beperkingen, een goed zomerseizoen toe.
Gelukkig hebben we ons bootje nog en kunnen we de ruimte opzoeken. Blijf gezond!

Met hartelijke groet,    
Tiemen Cloo, voorzitter

 

Uitgelicht

Werelderfgoedcentrum wordt visitekaartje Waddenzeegebied

nader nieuws volgt nog