Nieuws

Mededelingen van het bestuur

Dit is onze nieuwe website.
De meest belangrijke zaken kunt u erop vinden.
De komende maanden bouwen we de site verder uit.
Suggesties zijn van harte welkom.

Namens het bestuur: Tiemen Cloo, voorzitter

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 23 november 2018

 

Kort verslag ALV van vrijdag 23 november 2018

De agenda werd vlot afgehandeld. Het bestuur ging uitgebreid in op opmerkingen en vragen van de leden.

De financiële stukken werden door de kascommissie en de vergadering in prima staat bevonden. Willem van der Mast trad reglementair af als lid van de kascommissie. Pieter van den Grijspaerde werd benoemd als nieuw lid.
De contributie kan op €35 gehouden worden.

Els den Engelsman en Cees van Roon  werden herkozen  als bestuurslid. Zij kregen als waardering voor hun inzet een bos bloemen. Willem van der Woude werd met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid.

De activiteiten van het Watersportverbond werden toegelicht door Tiemen Cloo en Cees van Roon.

De aanwezige leden kregen zo een goed beeld van de activiteiten die we ondernemen om regionaal en ook landelijk op te komen voor de belangen van  de watersport.

Het activiteitenprogramma 2019 is besproken en positief ontvangen.

De consumpties en de hapjes werden door de vereniging aangeboden. Minke Cloo en Wia van der Laan kregen een bos bloemen voor hun prima werk achter de bar tijdens onze verenigingsavonden.

Na afloop van het officiële gedeelte was het nog heel gezellig in de kantine.

 

Een uitgebreid verslag volgt binnenkort op de website.

20 marboeien geplaatst.

Het Rondje Lauwersmeer heeft verschillende deelprojecten. Een ervan is het plaatsen van 20 marboeien op mooie ankerplaatsen met in acht neming van de natura 2000 status. De MarBoei is een nieuwe afmeervoorziening van De Marrekrite. Boeien met een oog erop waaraan je kunt aanleggen. Vast en vrij op de mooiste plekken. Lees  hier  het hele artikel.

De schipper en schipperske van Antje C, bij ons bekend Cees en Anneke, hebben voor u alle meerboeien keurig in kaart gebracht.

Voor de juiste posities klikt u hier .

Guppy van Laura Dekker gestrand

Nieuwsbrief Regio Wadden februari 2018

Nieuwsbrief Regioteam Wadden

W A T E R S P O R T V E R B O N D

Regio Wadden Watersportverbond door Cees van Roon

Wat heeft er het afgelopen jaar gespeeld op het Wad voor de watersport. En waar had het Watersportverbond een rol?

WEC

Als ik zo de agenda eens nalees zie ik een reactie op de (bestemmings)plannen voor een Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. De plannen tonen een gebouw van 30 meter hoog, het heeft een forste hotelaccommodatie en veel glas. Van veel kanten is er de vrees dat het vele glas afbreuk zal doen aan de inspanning voor de duisternis (dark sky ) die momenteel op het wad maar zeker ook op het Lauwersmeer wordt nagestreefd.

klik hier  voor het hele verslag van Cees over de ontwikkelingen van elektrisch en of snel varen, Schiermonnikoog en: komt er een nieuwe beheersstructuur Waddenzee?

Verhoging waterpeil Lauwersmeer

Weer uitstel hoger peil Lauwersmeer?

 

GRONINGEN

De proef met de peilverhoging in het Lauwersmeer gaat ook dit jaar niet door, zo hebben de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest besloten. Ze willen eerst de bodemprocedure afwachten die 30 januari dient bij de Raad van State. De periode is dan te krap om op 15 februari met de peilproef te beginnen. Enkele tientallen boeren zijn naar Raad van State gestapt om een goede nulmeting en schadevergoedingsregeling af te dwingen. Volgens Groningen en Noorderzijlvest is peilverhoging nodig om een betere leefomgeving te creëren voor vogels.

Weer uitstel hoger peil Lauwersmeer

 

Wapperende clubvlaggen

We zijn verheugd over het toenemend aantal wapperende clubvlaggen.

Nog niet een ieder heeft hem hoog hangen. Doe dat nog even dus......

Uitgelicht

Werelderfgoedcentrum wordt visitekaartje Waddenzeegebied