Over ons

Enthousiaste vereniging

We zijn een enthousiaste vereniging van watersporters die het Lauwersmeergebied en het Wad als vaargebied hebben gekozen.
Onze thuisbasis is de jachthaven "LUNEGAT" in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Het doel van de vereniging is om in de haven een sfeer te scheppen die uitnodigt om met elkaar te genieten van dit prachtige gebied en die de verstandhouding in de haven optimaal laat zijn. Als vereniging bieden wij onze leden het volgende:

 • Belangenbehartiging van de leden en de watersport in het algemeen.
 • Belangenbehartiging in het regionale vaargebied.
 • Versteviging van de band tussen de watersporters onderling.
 • Organisatie van activiteiten (o.a. cursussen en lezingen).
 • Uitwisseling van ervaringen tussen leden en andere verenigingen.
 • Een informatiebulletin.
 • Informatie via het eigen mededelingenbord en de website.
 • Vergaderingen en informatieve bijeenkomsten.
 • Interessante cursussen op het gebied van watersport.
 • Lezingen op het gebied van watersport.
 • Bijeenkomsten om het onderlinge contact te verstevigen.
Activiteiten

Activiteiten die door de vereniging worden aangeboden zijn voor de leden gratis of toegankelijk tegen een geringe bijdrage.

De vereniging is lid van het Watersportverbond. Op vertoon van uw lidmaatschap pasje hebt u bepaalde voordelen. Het Watersportverbond behartigd uw belangen bij de overheden.

Kortom: bent u watersporter en spreken bovenstaande doelstellingen u aan, meld u dan ook aan als lid!
De contributie bedraagt, inclusief afdracht Watersportverbond, slechts €35.- per jaar (2021).
Klik op de knop hier onder.

Onze leden ontvangen:

 • Elk halfjaar het clubblad.
 • Mailing aangaande evenementen.
 • Eind van het vaarseizoen sluiten, om het jaar, af met een havenfeest of met een stampot buffet.

We bieden vele mogelijkheden om via ons activiteitenprogramma uw kennis en vaardigheden van het varen en onderhouden van uw schip op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Als u hieraan mee wit doen en wilt profiteren van de voordelen die het lidmaatschap u biedt, dan kunt u zich via de onderstaande knop aanmelden.

Bestuur

De vereniging is opgericht op 7 mei 2001 en telt momenteel 135 leden.
Het bestuur is als volgt samengesteld;

Voorzitter Tiemen Cloo Voorzitter werkgroep Lauwersmeer, Lid Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer, lid watersportverbond
Penningmeester Herman Boonstra
Secretaris Els den Engelsman secretariaat@wsvlunegat.nl
Vice-voorzitter Cees van Roon Lid werkgroep Lauwersmeer
Algemeen lid Wiebe Graeler Overal inzetbaar
Lid Willem Frans van der Mast Catering
Lid Michiel Jelijs Website