Over ons

Doelstelling

We zijn een enthousiaste vereniging van watersporters die het Lauwersmeergebied en het Wad als vaargebied hebben gekozen. 
Onze thuisbasis is de jachthaven "LUNEGAT" in Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Het doel van de vereniging is om in de haven een sfeer te scheppen die uitnodigt om met elkaar te genieten van dit prachtige gebied en die de verstandhouding in de haven optimaal laat zijn. Als vereniging bieden wij onze leden het volgende:

 • Belangenbehartiging van de leden en de watersport in het algemeen.
 • Belangenbehartiging in het regionale vaargebied.
 • Versteviging van de band tussen de watersporters onderling.
 • Organisatie van activiteiten (o.a. cursussen en lezingen).
 • Uitwisseling van ervaringen tussen leden en andere verenigingen.
 • Een informatiebulletin.
 • Informatie via het eigen mededelingenbord en de website.
 • Vergaderingen en informatieve bijeenkomsten.
 • Interessante cursussen op het gebied van watersport.
 • Lezingen op het gebied van watersport.
 • Bijeenkomsten om het onderlinge contact te verstevigen.

Activiteiten die door de vereniging worden aangeboden zijn voor de leden gratis of toegankelijk tegen een geringe bijdrage.

De vereniging is lid van het Watersportverbond. Op vertoon van uw lidmaatschapspasje hebt u bepaalde voordelen. Het Watersportverbond beharigt uw belangen bij de overheden.

Kortom: bent u watersporter en spreken bovenstaande doelstellingen u aan, meld u dan ook aan als lid!
De contributie bedraagt, inclusief afdracht Watersportverbond, slechts €35.- per jaar (2018).
Klik op de knop hier onder.

Onze leden ontvangen:

 • Elk halfjaar het clubblad.
 • Mailingen aangaande evenementen.
 • Elke 2 jaar een gezellig havenfeest.

We bieden vele mogelijkheden om via ons activiteitenprogramma uw kennis en vaardigheden van het varen en onderhouden van uw schip op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Als u hieraan mee wit doen en wilt profiteren van de voordelen die het lidmaatschap u biedt, dan kunt u zich via de onderstaande knop aanmelden.

Bestuur

De vereniging is opgericht op 20 april 2001 en telt momenteel 135 leden.
Het bestuur is als volgt samengesteld

Voorzitter

Tiemen Cloo

Voorzitter werkgroep Lauwersmeer WSVB

Penningmeester

Herman Boonstra

Secretaris

Els den Engelsman

Leden

Cees van Roon

Wiebe Graeler

Jan van der Laan

Willem van der Woude

Lid regio Wadden WSVB